ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ M-Place ครับ
M-Place Wish You Happy New Year 2013!!! Please wait for the next event!!! :